Osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim stadnardom

 • Navaden dan Velikana Jana

  Navaden dan Velikana Jana je zgodba, ki ji lahko uporabimo za razvoj fonoloških spretnosti in je namenjena učencem prve in druge stopnje  v  prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in […]

  Več →
   
 • Živa bitja vsebujejo vodo

  Delovna knjižica na temo “Živa bitja vsebujejo vodo” za predmet naravoslovje v 6. razredu nižjega izobrazbenega standarda. Rajković, Ujhazi_ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO_OŠ s PP z NIS_6

  Več →
   
 • Čutilo TIP

  Delovna knjižica za pouk naravoslovja. Vidic, Zupan_ČUTILA_TIP_OŠ s PP z NIS_4

  Več →
   
 • Kmetijstvo

  Kmetijstvo, učna tema oz. tematski sklop: Soseska, domači kraj: gospodarske dejavnosti Gubenšek_Suhoveršnik_Kmetijstvo_OŠ s PP z NIS_ 5

  Več →
   
 • Življenje včasih in v današnjem času

  Delovna knjižica in PPT za učence 4. ali 5. razreda pri predmetu družboslovje. Kropivšek, Vidmar_Včasih in v današnjem času_OŠ s PP z NIS_4 Kropivšek, Vidmar_Včasih in v današnjem času_PPT priloga_OŠ […]

  Več →