Kmetijstvo

Kmetijstvo, učna tema oz. tematski sklop: Soseska, domači kraj: gospodarske dejavnosti

Gubenšek_Suhoveršnik_Kmetijstvo_OŠ s PP z NIS_ 5

 
 

Več prispevkov iz Osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim stadnardom