Pomoč UL PEF pri izobraževanju na daljavo

Spoštovani,

V času, ko smo se dejansko čez noč morali soočiti z izobraževanjem na daljavo, želimo na UL PEF ponuditi učiteljem, učencem in njihovim staršem dodatna gradiva za učenje. Gradiva lahko uporabite pri razlagi vsebin, utrjevanju, preverjanju usvojenega znanja in spretnosti, poglabljanju ali odkrivanju novih vsebin itn. Gradiva so pripravili študenti UL PEF pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Uspešno učenje in lep pozdrav,

Pedagoška fakulteta
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana