Spoštovani,

V času, ko smo se dejansko čez noč morali soočiti z izobraževanjem na daljavo, smo na UL PEF pripravili spletno stran z gradivi za učenje na daljavo. Spletna stran se nadgrajuje in osvežuje tudi danes, ko je izobraževanje na daljavo več ali manj ostali le v spominu ali pa ga uporabimo, ko za to nastopijo takšni ali drugačni razlogi.  Gradiva lahko uporabite pri razlagi vsebin, utrjevanju, preverjanju usvojenega znanja in spretnosti, poglabljanju ali odkrivanju novih vsebin itn. Gradiva so pripravili študenti UL PEF pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Uspešno učenje in lep pozdrav,

Pedagoška fakulteta
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana