Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami

 • Vodnik za dijake priseljence

  Študenti Specialne in rehabilitacijske pedagogike pri predmetu interaktivno in okoljsko pogojene učne težave pripravljajo gradiva, ki so namenjena učiteljem, staršem, učencem ali dijakom. Tokrat objavljamo primer vodnika za dijake priseljence, […]

  Več →
   
 • Navaden dan Velikana Jana

  Navaden dan Velikana Jana je zgodba, ki ji lahko uporabimo za razvoj fonoloških spretnosti in je namenjena učencem prve in druge stopnje  v  prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in […]

  Več →
   
 • Razvijanje fonoloških spretnosti – Princesin rojstni dan

  Razvijanje fonoloških spretnosti – Princesin rojstni dan (Tjaša Cvetko, Tina Gornik, Miha Rebol, Katarina Senegačnik Jakovac). Projekt je nastal v okviru izbirnih predmetov glasbene ustvarjalnosti, ki jih vodi skladateljica izr. prof. Brina Jež Brezavšček. Projektne skupine so […]

  Več →
   
 • Zvok risbe

  Zvok risbe za slepe in slabovidne. Avtorica Tanja Rudolf je predstavila zvoke, ki nastajajo ob risanju. V začetku je nanizanih nekaj posameznih možnosti, ki jih svinčnik ponuja, kot so kratke poteze, široke […]

  Več →
   
 • Sproščanje z zvoki

  Video za pomoč pri sproščanju z zvoki narave je pripravila Amadeja Novosel. Posnetek (zvoki narave) ima na posameznika poseben vpliv, saj tovrstni zvoki vplivajo na naša občutja, čustva, počutje … […]

  Več →
   
 • Glasbena meditacija

  Glasbena meditacija kot pomoč pri čustveno vedenjskih težavah. Jerneja Mavrič, Pija Florjančič, Maja Istenič in Tamara Zadravec so pripravile vaje čuječnosti z glasbeno podlago. Projekt je nastal v okviru izbirnih predmetov glasbene ustvarjalnosti, ki […]

  Več →
   
 • Živa bitja vsebujejo vodo

  Delovna knjižica na temo “Živa bitja vsebujejo vodo” za predmet naravoslovje v 6. razredu nižjega izobrazbenega standarda. Rajković, Ujhazi_ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO_OŠ s PP z NIS_6

  Več →
   
 • Čutilo TIP

  Delovna knjižica za pouk naravoslovja. Vidic, Zupan_ČUTILA_TIP_OŠ s PP z NIS_4

  Več →
   
 • Kmetijstvo

  Kmetijstvo, učna tema oz. tematski sklop: Soseska, domači kraj: gospodarske dejavnosti Gubenšek_Suhoveršnik_Kmetijstvo_OŠ s PP z NIS_ 5

  Več →
   
 • Življenje včasih in v današnjem času

  Delovna knjižica in PPT za učence 4. ali 5. razreda pri predmetu družboslovje. Kropivšek, Vidmar_Včasih in v današnjem času_OŠ s PP z NIS_4 Kropivšek, Vidmar_Včasih in v današnjem času_PPT priloga_OŠ […]

  Več →