Vodnik za dijake priseljence

Študenti Specialne in rehabilitacijske pedagogike pri predmetu interaktivno in okoljsko pogojene učne težave pripravljajo gradiva, ki so namenjena učiteljem, staršem, učencem ali dijakom. Tokrat objavljamo primer vodnika za dijake priseljence, ki imajo težave z jezikom, o tem, kako lahko razvijajo svoje samozagovorniške veščine za uresničevanje pravic, ki jim pripadajo.

 
 

Več prispevkov iz Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami