Razvijanje fonoloških spretnosti – Princesin rojstni dan

Razvijanje fonoloških spretnosti – Princesin rojstni dan (Tjaša Cvetko, Tina Gornik, Miha Rebol, Katarina Senegačnik Jakovac).

Projekt je nastal v okviru izbirnih predmetov glasbene ustvarjalnosti, ki jih vodi skladateljica izr. prof. Brina Jež Brezavšček. Projektne skupine so oblikovale študentke in študenti študijskih programov predšolska vzgoja, razredni pouk, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika in pomoč z umetnostjo. Pri tovrstnem ustvarjanju  predhodno glasbeno izobraževanje ni predpogoj in nam lahko pomeni izhodišče za uveljavljanje ustvarjalnosti in njenega  dostopa v vsa pedagoška in življenjska okolja.

 
 

Več prispevkov iz Glasbena ustvarjalnost