Dedovanje krvnih skupin pri človeku

S pomočjo interaktivnega učnega gradiva učenci rešujejo praktičen primer naloge o dedovanju krvnih skupin. Učno gradivo služi ponavljanju in utrjevanju znanja (avtorica Karmen Murn).

https://learningapps.org/display?v=pgfhkn9ic20

 
 

Več prispevkov iz Biologija