Zvok risbe za slepe in slabovidne. Avtorica Tanja Rudolf je predstavila zvoke, ki nastajajo ob risanju. V začetku je nanizanih nekaj posameznih možnosti, ki jih svinčnik ponuja, kot so kratke poteze, široke linije, rahli dotiki, odločni gibi in neprekinjeni krogi. Razlikujejo se po ritmu, glasnosti, zgoščenosti in intenziteti. Posamezen zvok je podprt s sliko izdelka in naslovom, ki opisuje narisano. Po kratkih odsekih enostavnih zvokov pa sta predstavljeni kompleksnejši risbi.

Projekt je nastal v okviru izbirnih predmetov glasbene ustvarjalnosti, ki jih vodi skladateljica izr. prof. Brina Jež Brezavšček. Projektne skupine so oblikovale študentke in študenti študijskih programov predšolska vzgoja, razredni pouk, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika in pomoč z umetnostjo. Pri tovrstnem ustvarjanju  predhodno glasbeno izobraževanje ni predpogoj in nam lahko pomeni izhodišče za uveljavljanje ustvarjalnosti in njenega  dostopa v vsa pedagoška in življenjska okolja.

Zvok-risbe