Ponovimo in utrdimo biološko znanje

S pomočjo interaktivnega učnega gradiva učenci ponovijo svoje znanje o zgradbi celica, delitvi celice, nivojih organizacije živega, biologiji človeka ter konvergentnem in divergentnem razvoju. (avtorica Vesna Žgavec)

https://learningapps.org/display?v=pbptcbtnk20

 
 

Več prispevkov iz Biologija